3. Elektrody pro ruční obloukové svařování

Obalené elektrody pro svařování nelegovaných ocelí

Obalené elektrody pro svařování nízkolegovaných a jemnozrnných ocelí

Obalené elektrody pro svařování žáropevných ocelí

Obalené elektrody pro svařování nerezavějících a vysokolegovaných ocelí

Obalené elektrody pro opravy a renovace

Obalené elektrody pro svařování šedé litiny

OK Ni-Cl
OK NiFe-Cl
OK N Fe-Cl A
OK NiCu 1

Obalené elektrody pro svařování niklu a jeho slitin

Elektrody pro svařování mědi, hliníku a jejich slitin 

OK 94.25
OK AlMn1
OK AlSi5
OK AlSi12

Elektrody pro svařování mědi, hliníku a jejich slitin

OK GPC